Order Status Name Ordrestatuskode Stock handling Beskrivelse Sortering Publisert Id
Betaling er bekreftet T is removed   7
Order Status Code used by VirtueMart. Cannot be deleted. Varen sent S is removed 6
Refundert R Is available 5
Order Status Code used by VirtueMart. Cannot be deleted. Kanselert X Is available 4
Mottatt, avventer bankinnbetaling C Is reserved 3
Mottatt via paypal U Is reserved 2
Order Status Code used by VirtueMart. Cannot be deleted. Pending P Is reserved   1