einar bergnord

 

 

Min første læremester.

Min far Einar Bergnord (1905 - 1998) var min første læremester. 
Han var utdannet møbelsnekker og treskjærer ved Hjerleid Yrkesskole på Dovre
Ved siden av treskjæring og møbelsnekring laget han fioliner, og spilte aktivt.
Sin første hardangerfele laget han i 1930 (se foto).

Jeg har mange gode minner fra hans verksted, hvor jeg som liten fikk være med,
og min interesse for fiolinmakeryrket ble skapt.

useful reference In vitro studies indicate that ambrisentan is a substrate of P-gp.                                     
                                                                                      
hardingfele bergnord


Fiolinist hovdkinn

Min barndomsvenn

Jeg vil også takke min barndomsvenn og fiolinist Svein Hovdkinn
som ledet meg inn i fiolinens forunderlige klangverden.
Han lærte tidlig å spille fiolin, og som 10-12 åring hadde han en "merkelig" interesse,
han samlet på utklipp av store fiolinister og musikere.
Hans store iver og entusiasme når han proklamerte for meg om hvor fantastiske de var, 
vekket min interesse når vi lyttet på "steinskivene" fra min  fars sveivegrammofon.
Svein er i dag fiolinist i Trondheim Symfoniorkester og en stor inspirator i mitt arbeide.


Svein Hovdkinn 10-12 år og fullbefaren fiolinist.Utdanning:

  • 4 års utdanning ved den Skandinaviske Fiolinmakerskolen ved Handverkets  Folkeøgskole i Sverige.

  • Lærere og mestere: Andrea Laber fra Tyskland og Urs Wenk-Wolf, Norge.

  • Samuel Zygmuntowiz fra New York, C. Hans-Karl Scmidt fra Tyskland.

  • Wilhelm Brûckner Tyskland, og Olav Feren fra Norge

  • Svennebrev siden 1990

  • Svensk Kungl. Maj:ts Mesterbrev i 1997

  • Eget fiolinmakerverksted siden 1982
mesterbrev