Norsk Hardingfelefond AS har fått egen hjemmeside. På www.norskhardingfelefond.no kan du lese om fondet, se bilder av instrumentene og lese litt om dem som er tildelt hardingfeler fra fondet.